خانه / Tag Archives: the ring; look at early marriage in iran

Tag Archives: the ring; look at early marriage in iran

نیمه پنهان قانون! نقدی بر ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

۳۰۵۸۸۷_۱۴۰

نقدی بر ازدواج سرپرست با فرزند خوانده سمیرا خادم *وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق جزاوجرم شناسی کنج اتاق دو زانو نشسته بود و سر در گریبان. نیم دایره اطرافش را با کتاب های بابالنگ دراز، داش آکل و کتابهای یادگار دوران کودکی اش پرچین کرده بود. نگاهش را به ...

بیشتر بخوانید »